Αυτοκίνητα ψυγεία

Μεταποίηση οχήματος

Αυτοκίνητα ψυγεία

Η εταιρεία VORÈAS δραστηριοποιείται στον τομέα κατασκευής θαλάμων κατάψυξης και συντήρησης για αποθήκευση και ψύξη τροφίμων. Οι θάλαμοι μας κατασκευάζονται από θερμομονωτικά πάνελ ισχυρής αντοχής χρησιμοποιώντας άρτια υλικά ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Πετυχαίνουμε την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας αφού οι θάλαμοι μας κατασκευάζονται και τοποθετούνται ακριβώς στις διαστάσεις του οχήματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές του οχήματος και τις ανάγκες του κάθε πελάτη ξεχωριστά.

Voreas Automotive Centre

Κατασκευές & Επιδιορθώσεις
ψυκτικών θαλάμων αυτοκινήτων

logo