Μεταποίηση οχήματος

Μεταποίηση οχήματος

Μεταποίηση είναι η διαδικασία μετατροπής του αρχικού προϊόντος σε κάτι που θα εξυπηρετεί άλλο σκοπό. Όπως για παράδειγμα η μετατροπή ενός οχήματος από αυτοκίνητο σε ψυκτικό θάλαμο ή και τροχόσπιτο (καράβανι). Επίσης, μεταποίηση οχήματος μπορεί να θεωρηθεί και η τροποποίηση πάνω στο υφιστάμενο αμάξωμα του αυτοκινήτου.

Voreas Automotive Centre

Κατασκευές & Επιδιορθώσεις
ψυκτικών θαλάμων αυτοκινήτων

logo